Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Deze website is eigendom van Flamande bv

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Vierschaar 28, 8531 Harelbeke, België

Telefoon: +32 492 73 41 60
E-mail: info@pain-public.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0578.933.117
RPR Kortrijk

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pain Public – Flamande bv of rechthoudende derden.

Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Levelto vof en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘klant’), op het ogenblik dat u een bestelling plaatst op onze webshop pain-public.be en u een e-mail krijgt ter bevestiging van uw bestelling. Ieder die een bestelling plaatst bij Pain Public – Flamande bv, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

Herroepingsrecht – Retour

De consument heeft het recht aan Pain Public – Flamande bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en op eigen kosten terug. Uitgezonderd gepersonaliseerde producten. 

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden naar Pain Public – Flamande bv – Vierschaar 28, 8531 Harelbeke, België onder volgende voorwaarden:

  • U neemt eerst contact met ons op via e-mail op info@pain-public.be met om te melden dat u iets wil terugsturen en de reden waarom u uw bestelde producten wil retourneren.
  • Het artikel dient in ongewijzigde staat (ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking) teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
  • De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
  • Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten en herberekeningen van kortingen) binnen de 14 dagen terug op dezelfde manier als waarop u betaald heeft.

Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld anders dan Pain Public – Flamande bv of de leverancier van het artikel.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat je zending in goede staat is.

Prijzen en productinformatie

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Pain Public – Flamande bv houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet up-to-date is. Pain Public – Flamande bv is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pain Public – Flamande bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u ons te contacteren via info@pain-public.be

Online bestellen

Door een bestelling te plaatsen bij Pain-Public.be, (Flamande bv) geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings/afhaal- en betalingsvoorwaarden. Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht er een fout in ons voorraadsysteem zitten en een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Pain Public – Flamande bv. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Op alle overeenkomsten tussen Pain Public – Flamande bv en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Betalen

Wanneer u een bestelling plaatst bij Pain Public – Flamande bv  krijg je een orderbevestiging per email toegezonden (indien je binnen het halfuur geen e-mail ontvangt, gelieve ons te contacteren via info@pain-public.be).

Betalingsmogelijkheden zijn:

  • Betalen bij afhalen
  • Mollie: creditcard, kbc, ideal, payconic, visa, mastercard, mobile pay, …

Levering en verzending

Online bestelde producten bij Pain Public kan je enkel afhalen in één van onze winkelpunten of op één van onze markten. Wij verzenden geen producten.

Tijdens het afrekeningsproces kan u een afhaalpunt en datum selecteren waar en wanneer u uw bestelling wenst af te halen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Pain Public – Flamande bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pain Public – Flamande bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Pain Public – Flamande bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pain Public – Flamande bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Pain Public – Flamande bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Pain Public – Flamande bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Pain Public – Flamande bv hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pain Public – Flamande bv – Vierschaar 28, 8531 Harelbeke, België respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pain Public – Flamande bv – Vierschaar 28, 8531 Harelbeke, België – info@pain-public.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pain Public – Flamande bv – Vierschaar 28, 8531 Harelbeke, België – info@pain-public.be.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Pain Public – Flamande bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Pain Public website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Pain Public website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van ‘First party cookies’ (= technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan) en ‘Third Party cookies’ (= cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Iconen

Icons made by kerismaker from www.flaticon.com’